دنيا

نام ترانه : مرو با دیگری                  خواننده : آغاسی

       دلشده کاسه خون به لبم داده جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

         اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری

         یار دگر داری اگربعد از این جای من تا به لبهات بوسه زند بعد از این جای من

         چشم و دلم منتظره آه من بی اثره دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی

              اومده ام گله کنم ز غمت شکوه کنم که تو رسوا بشی

               من که در این شهر غریب عاشقی میکشم

                 دونه خون اشک روون شد خدا مونسم

          یار دگر داری اگر بعد از این جای من تا به لبهات بوسه زند بعد از این جای من

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

       نام ترانه : بت پرست                       خواننده : آغاسی

                  شده ام بت پرست تو قسم به چشمون مست تو

                  به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

                    به تو چون سجده میکنم شرر تو هر سینه میزنم

                    زغصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

                     شب هجران دیگه تمومه گل مهتاب بر سر بومه

                     عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام

                         روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه 

                         که بگیرم از تو نشونه دل من یک چشمه خونه

                   که برای تو زنده ام

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

نام ترانه : با تو قهرم                       خواننده : آغاسی

غزل:

 بیا تا گندم یک دونه باشیم                                       بیا تا آب یک رودخونه باشیم

چو شب هایت کنی دستی به گردن                           چو روزهایم ز هم بیگانه باشیم

 

         تو سفر کردی به سلامت تو منا کشتی زخجالت

         دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت

          چه کنم با درد محبت به تو دیگر کرده ام عادت

          دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت

             تو غرور مرا بشکستی که یه نامه برام نفرستی به  غریبه مگر دل بستی

                تو بیا یه سر بالینم به دو بوسه بده تسکینم که شکوفه غم میچینم

                 توسفر کردی به سلامت تو منا کشتی زخجالت

                  دیگه حرف آشتی نباشه با تو قهرم تا به قیامت

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |