دنيا

من و جا نـــزار اینجــا من و ایـن همه احسـاس

من و بـاورم کن عشقم قلب من بی تـو تنهـاس

اشتباه نکن عزیزم اینجا بی تـو بیرنگ و ســرده

ایـن قلب و احسـاس قشنگم بی تـو پٌـر از درده

کی میگه اگه نباشی همه چی خوب و قشنگه

کی میگه اگه نباشی ساز دنیـــا همیشه کوکه

تـو اگه یه روز نباشــــی دل مـن همش میگیـره

دل من بی تـو مثه یه قنــاری تو قفس اسیـــره

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

عشق
 

 بگذار سر به سینه ی من

 

 تا بگویمت اندوه چیست ؟

 

 عشق کدام است ؟

 

 غم کجاست ؟

 بگذار تا بگویمت ،،
 

 عمریست در هوای تو

 از آشیان جداست ..!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

!!!برای رفتن کـافی بود!!!

!!!با شــــهامت و صـــــداقت بگویی!!!

!!!خــــدانگــــهدار...!!!

!!!این همه بازی و دروغ و آسمان!!!

!!!و ریسمان بافتن نداشتــــــ....!!!

!!!نمیدانم چرا انسانها هنوز!!!

!!!یاد نـگرفته اند که میتوان!!!

!!!به زیبایی درود، بــــــــدرود گفت!!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره ....

که اون بی معرفت ؛

یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه ... !!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |