دنيا

 
رفت و آمد ،

 

 

 

 

 
رفت و آمد ،

 

 

اینقدر رفت و آمد

که از یاد برد ، چیزی به نام ماندن هم وجود دارد!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 وقتی صحبت از دلتنگیست....


 

دیروز تا امروز سالی دراز است

 

 


 

امروز تا فردا هم سالی دیگر میگذرد..

 


تا دوباره ببینمت...و چه زود پس فردا می شود

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |