دنيا

من تورا بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو غرورت را بیشتراز من..بگذریم..نه چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من..!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |