دنيا

 

شیطــآטּ نیستمـ

 

 

فرشــته نیستمـ

 

 

خــُدا همـ نیستمـ

 

 

فقط یـه دُختــرمـ

 

 

از نـوع سـاده ـاش

 

آدم هــآے ســآده رـا دوسـ ـتــ دآرمـ

m4a0ylgq6xn208kfmd52.jpg

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |