دنيا

 

و الله که دنیا بی تو مرا حبس می شود...

 می خواهم که به همه ی لحظاتم سنجاقت کنم...

 تا جایی که نفس هایم هم،

 از عطر تو پر شود!!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |