دنيا

 

 خدایا ..!

 

 بفهمان که بی تو چه میشــوم !

 

 ولی نشانم نده !

 


 

 هم بفهمان و هم نشانم بده !

 که با تو چه خواهـم شد !

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |