دنيا

 

 

صدا بزن مرا

 

مهم نیست به چه نامی

 

فقط میم مالکیت را آخرش بگذار

می خواهم باور کنم ، مال تو هستم .

 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 

مرا به ذهنت نه…. به دلت بسپار….

من ازگم شدن درجاهای شلوغ

...میترسم ...

 

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |