دنيا

زندگی را دوست دارم نه در نبود تو

عشق را دوست دارم اونم عشق تو

روزهای خود را باخاطراتت سپری میکنم

از وقتی که ازم جدا شدی لبخندی ندارم بر لب

عشق تو بهترین چیزی بود که تجربه کردم

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

همیشه به یادتم بیشتر از اونی که تصورش را بکنی

وجودم در کلاس است ولی هوش و حواسم پیش توست.

عشقی که نسبت بهت دارم عشق ابدیست

این عشق جاوید است وتا ابد در قلبم معفوظ است.

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |