دنيا

زندگی درک همین امروز است.

فهم نفهمیدن هاست.

ظرف امروز پر از بودن توست.

شاید این خنده که امروز دریغش کردیم،

آخرین لحظه ی همراهی ماست.!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |

 هیچ حسی تو این دنیا   

                            قشنگ تر از این نیست که بدونی

به کسی تعلق داری و برای کسی عزیزی                  

این که آدم بدونه یک نفر به اون فکر می کنه،

                                                        یک نفر دوستش داره،

انگار وجود آدم رو برای خودش هم

                                      عزیز و دوست داشتنی می کنه!!!

+نوشته شده در برچسب:,ساعتتوسط donya | |